Κάποια δεν θα πάρει δώρο στη γιορτή της μητέρας.

Κάποια δεν θα πάρει δώρο στη γιορτή της μητέρας.