Ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου ισορροπώντας πάνω σε ένα δίκτυο σχοινιών, 130 μέτρα πάνω από το έδαφος της ερήμου Μόαμπ, στη Γιούτα των ΗΠΑ