Ένας σκύλος χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, αλλά οι φίλοι του στέκονται γύρω του σαν φύλακες και δεν φεύγουν από το πλάι του παρά τον κίνδυνο να χτυπηθούν και εκείνα