Το πυροβολικό πόσο το αγαπώ, υποτίθεται. Παρόλα αυτά, εάν βρεθείτε στον πόλεμο το αντίπαλο πυροβολικό δεν πρόκειται να το αγαπήσετε καθόλου.

Το πυροβολικό πόσο το αγαπώ, υποτίθεται. Παρόλα αυτά, εάν βρεθείτε στον πόλεμο το αντίπαλο πυροβολικό δεν πρόκειται να το αγαπήσετε καθόλου.

Ο στρατός της Φινλανδίας μας δείχνει γιατί, μέσα από αυτές τις κάμερες, οι οποίες καταγράφουν από το ωστικό κύμα μέχρι την καταστροφή που επέρχεται της ρίψης πυροβολικού σε περιοχή και μας επιτρέπουν να δούμε από την… άνεση της καρέκλας μας πως θα ήταν να βρισκόμασταν εν μέσω των πυρών αυτών.

Δυναμώστε την ένταση των ηχείων, ή χαμηλώστε τη γιατί μπορεί να κάνουν παράπονα οι γείτονες: