Την βλέπουμε παντού, την ακούμε συχνά, ίσως έχουμε δοκιμάσει κάποια άλλη μέθοδο στο παρελθόν…

Την βλέπουμε παντού, την ακούμε συχνά, ίσως έχουμε δοκιμάσει κάποια άλλη μέθοδο στο παρελθόν…

Τι είναι όμως τελικά η FUE που έχει φέρει επανάσταση στη μεταμόσχευση μαλλιών;

Είναι ο μόνος τρόπος αποκατάστασης της ανδρογενετικής αλωπεκίας σε άνδρες και γυναίκες.

Πως γίνεται;

Γίνεται με λήψη μεμονωμένων τριχοθυλακίων από την δότρια χώρα (πίσω μέρος κεφαλής) χωρίς την δημιουργία μόνιμης ουλής.

Ποια είναι τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα είναι σταθερά και μόνιμα (αρχικά αποτελέσματα 4-6 μήνες, οριστικό αποτέλεσμα σε 12 μήνες).

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταμόσχευση μαλλιών;

  • Η ηλικία του ασθενούς.
  • Τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
  • Η βαθμίδα της αλωπεκίας.
  • Ο αριθμός των διαθέσιμων τριχοθυλακίων.
  • Οι προσδοκίες του ασθενούς.
  • Ποια είναι τα στάδια μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE;

Προσδιορισμός της δότριας χώρας και εφαρμογή τοπικής αναισθησίας.

Αφαίρεση 1 προς 1 των τριχοθυλακίων με την χρήση ειδικής αυτοματοποιημένης συσκευής (Automated FUE extractor).

Σχεδιασμός της περιοχής εμφύτευσης.

Τοποθέτηση των μοσχευμάτων χωρίς υποδοχές με ειδική συσκευή εμφύτευσης (implanter device).
Όχι τραύμα και ουλές στην λήπτρια χώρα.

Φυσικό αποτέλεσμα: τοποθέτηση μοσχευμάτων σύμφωνα με την γωνία φύτρωσης!

Η σωστή διάγνωση επιφέρει και τα σωστά αποτελέσματα!

Κάντε κλικ στο παρακάτω αρχείο…

FUE