ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

Μεταμόσχευση μαλλιών… Πολλοί το σκέφτονται, λίγοι το ομολογούν. Πολλοί το έχουν ανάγκη, λίγοι το τολμούν.